Rechercher

Soutien sportif. / Sportieve ondersteuning.
Un parcours de psychomotricité de 11 mètres a été offert à l'école Magellan (dans les Marolles - Bruxelles). Il permet aux enfants d'acquérir équilibre et plaisir de l'exercice physique. De plus, la confiance en soi et la prise d'initiatives personnelles sont renforcées.


Een psychomotorisch parcours van 11 meter lang werd geschonken aan de Magellaan school (Marollen- Brussel). Het geeft de kinderen de mogelijkheid om hun evenwicht te ontwikkelen, alsook lichaamsbeweging aan te sporen. Bovendien versterkt het het vertrouwen en het persoonlijk initiatief.